Astrologia - Horoskopy - Jyotish

Interpretacje oraz analizy - znaki Zodiaku, planety, domy, aspekty...

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Horoskop Boga

E-mail Print PDF

Vasudeva poprosił swego rodzinnego kapłana, Gargamuniego, aby odwiedził dom Nandy Maharajy i za pomocą astrologicznych obliczeń zbadał przyszłość Krsny. Gargamuni był wielkim świętym mędrcem mającym za sobą wiele pokut i wyrzeczeń, i był on kapłanem dynastii Yadu.

Last Updated on Saturday, 25 December 2010 14:45 Read more...
 

Ogólnie o planetach

E-mail Print PDF

Bóstwa planet

* Słońce - Ogień (Agni)
* Księżyc - Woda (Varuna)
* Mars - Subrahmanya (syn Shivy - Ganesh)
* Wenus - Maha Vishnu
* Jowisz - Indra
* Wenus - Shachi Devi ( małżonka Pana Indry)
* Saturn - Brahma

Last Updated on Wednesday, 02 March 2011 10:59 Read more...
 

Yoga - Raja, królewskie połączenia

E-mail Print PDF

Układy królewskich związków czy też relacje z Królem - Władcą.

Na podstawie Brihat Paraśara Hora Śastry.

Jeśli Władca Karm jest yuti (w koniunkcji) albo otrzymuje Drishti od dyspozytora Amatya Karak albo jeśli Władca Karm jest yuti (w koniunkcji) albo otrzymuje Drishti od Amatya Karak, właściciel horoskopu będzie główną osobą w sądzie (rządzie) króla (władcy).

Kliknij aby zobaczyć przykład diagramu opisanego układu - John F. Jr Kennedy

Planetą z godnością Amatya Karak jest w tym diagramie Saturn. Władcą domu Karm jest Wenus i znajduje się ona w koniunkcji z Saturnem i Jowiszem.

Wyrażenia sanskryckie często operują terminami odbiegającymi nieco od ich dzisiejszego znaczenia, dlatego zwrot taki jak: minister, sędzia itp. określa osobę związaną z władzą rządową, osoby blisko związane z głównym władcą (w dawniejszych czasach - królem) - doradców. W przypadku yóg Raja (królewskich aspektów) mogą one rzutować na wybitne osiągnięcia w dziedzinach innych niż wymieniono a będzie to spowodowane zabarwieniem układu pozycją w domach lub znakach.
Jeśli Karm i Labh Bhava są pozbawione szkodliwego wpływu i Drishti od szkodliwego a Labh Bhava otrzyma Drishti od jego własnego Władcy, właściciel horoskopu będzie główną osobą w sądzie (rządzie lub otoczeniu) króla.
W przypadku gdy Amatya Karak i dyspozytor Atma Karak będą razem, właściciel horoskopu jest obdarzony wielką inteligencją i jest ministrem króla. Kara Kendra jest interpretowany tutaj jako dyspozytor Atma Karak. Podobnie Amatyesa oznacza dyspozytora Amatya Karak.

Kliknij aby zobaczyć przykład diagramu opisanego układu - Georg W. Bush

W przykładowym diagramie godność Amatya Karak posiada Jowisz a pozycję Atma Karak ma Wenus.
Dyspozytorem Wenus, która zajmuje znak Raka jest Księżyc i widzimy go w koniunkcji z Jowiszem.
Jeśli Atma Karak jest silny i jest z korzystnymi albo Amatya Karak jest w jego własnym Bhava, albo w podniesieniu właściciel horoskopu najprawdopodobniej stanie się ministrem króla.
Nie ma żadnej wątpliwości co do tego, że właściciel horoskopu zostanie ministrem króla i będzie sławny jeśli Atma Karak znajduje się w Tanu albo Putr czy też w Dharm Bhava (1, 5, 9).
W diagramie Georg W. Bush punktem wschodzącym diagramu jest znak Raka, w którym
{#layer.content}woje miejsce znalazły: Wenus, Merkury, Saturn i Mandi.W tym diagramie Raja Yogę tworzą także Merkury i Wenus z tego względu, że Pitru Karak (Merkury) i Atma Karak (Wenus) znajdują się w pierwszym domu.

Kliknij aby zobaczyć przykład diagramu opisanego układu - Wiktoria Hanowerska

 

W tym diagramie pozycję Amatya Karak zajął Jowisz i widzimy go w Dharm bhava.

Jeśli Atma Karak albo Amatya Karak jest umieszczony w Kendra albo w Kona właściciel horoskopu uraduje się królewską łaską, królewskim patronatem i posiądzie dzięki tym relacjom szczęście.

Wiktoria Hanowerska była królowa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii przez 63 lata (od 20 czerwca 1837). Od 1 stycznia 1877 r. także cesarzowa Indii. Żona księcia Alberta Sachsen-Coburg-Gotha. Jej krewni i potomkowie zasiadali na tronach Grecji, Jugosławii, Rosji, Rumunii i Niemiec, a obecnie panują w Wielkiej Brytanii, Szwecji, Norwegii, Belgii, Danii i Hiszpanii.


Kliknij aby zobaczyć przykład diagramu opisanego układu - Generał Władysław Anders


W przypadku gdy niekorzystne będą trzecim i szóstym od Atma Karak albo od Arudha Lagna albo w Sahaj czy Ari Bhava, właściciel horoskopu stanie się dowódcą armii.W diagramie Napoleona niekorzystna planeta - Saturn jest w Ari od AL (szósta od AL) wraz z Merkurym, który dołączając do Saturna staje się planetą niekorzystną, natomiast w domu Sahaj znajduje się Rahu.

Jeśli Atma Karak jest w Kendra albo w Kona, albo w podniesieniu, albo w jego własnym Bhava i daje Drishti Władcy Dharm, właściciel horoskopu będzie ministrem króla.

Kliknij aby zobaczyć przykład diagramu opisanego układu - Jimmy CarterW tym diagramie pozycję AK zajął Merkury (Budha) i znajduje się on w znaku kona a władcą dharm bhava jest Candra (Księżyc), który jest aspektowany (rasi drishti) przez AK.
Jeśli Władca Znaku, w którym znajduje się Księżyc jest umieszczony jako Atma Karak i jeśli ten Władca jest umieszczony w Tanu Bhava wraz z korzystnymi, właściciel horoskopu stanie się ministrem króla w zaawansowanym wieku.

Kliknij aby zobaczyć przykład diagramu opisanego układu - Zbigniew ReligaW diagramie pozycję Atma Karaka zajmuje Sukra (Wenus), która włada znakiem Wagi.

W przypadku gdy Atma Karak znajdzie się w Putr, Yuvati, Karm albo Dharm Bhava i będzie tam wraz z korzystnymi właściciel horoskopu zarobi bogactwo dzięki królewskiemu patronatowi.
Jeśli Arudha Dharma Bhava znajdzie się wraz z Janm Lagna albo jeśli Atma Karak jest umieszczony w Dharma Bhava, właściciel horoskopu będzie obracał się w królewskich kręgach.
WłH zyska w ten sam sposób jeśli Labh Bhava będzie zajęty przez jego własnego Władcę i będzie pozbawiony Drishti od szkodliwego. Podobnie wpłynie Atma Karak gdy równocześnie będzie yuti (w koniunkcji) z korzystnymi.
Wymiana Znaków między Władcą Karm i Władcą Lagn wpłynie na to, że właściciel horoskopu dostąpi królewskich względów we wspaniały sposób.
Jeśli Wenus i Księżyc są czwartymi od Karakamsa Lagna, właściciel horoskopu będzie obdarzony królewskimi insygniami.
W przypadku gdy Władca Lagna, albo Atma Karak znajdzie się w yuti (w koniunkcji) z Panem Putr i zajmie pozycję w Kendra, albo w Kona, właściciel horoskopu będzie królem, albo będzie mu służył.
Last Updated on Sunday, 19 June 2016 16:32
 

Opozycja

E-mail Print PDF

Podobnie jak w charakterystyce jakości znaków na korzystne i niekorzystne możemy podzielić pierwsze sześć domów na ring osobistych doznań oraz pierwotnych doświadczeń, natomiast sześć następnych domów, ponad horyzontem określa cele zewnętrzne, społeczne. Przeciwne domy są dla siebie skrajnością znaczeń a w życiu człowieka, dążeń i ostatecznego celu.

 • 1 i 7: 1 dom jest naszym ja - duszą a 7 dom jest współpracą a także żoną
 • 2 i 8: 2 dom to osobiste bogactwo a 8 dom to pieniądze z zewnątrz, te którymi się dzielisz lub otrzymujesz od innych ludzi a także zdobycze wyniesione z hazardu
 • 3 i 9: 3 dom jest pierwszą edukacją jaką doświadczamy i krótkimi podróżami a 9 dom jest wyższym wykształceniem i długimi podróżami
 • 4 i 10: 4 dom jest naszym prywatnym, osobistym życiem w domu rodzinnym natomiast 10 dom jest naszym życiem publicznym a także karierą zawodową
 • 5 i 11: 5 dom to własne dzieci w przeciwności do 11, który jest domem ludzkości
 • 6 i 12: 6 dom to wrogowie, choroby i rozważania o śmierci a 12 dom to więzienie, kara i śmierć.
Last Updated on Sunday, 19 June 2016 16:29
 

Drishtis - kąty w Zodiaku

E-mail Print PDF
 • Planeta rzuca jedną czwartą drishti (spojrzenia) w trzeci i dziesiąty dom,
 • pół spojrzenia w dziewiąty i piąty,
 • trzy czwarte spojrzenia w ósmy i czwarty,
 • pełne drishti w siódmy.

Mars, Wenus, Merkury, Księżyc, Słońce, Merkury, Wenus, Mars, Jowisz, Saturn, Saturn i Jowisz są kolejno władcami znaków poczynając od Barana.

 


Page 2 of 11