Astrologia - Horoskopy - Jyotish

Interpretacje oraz analizy - znaki Zodiaku, planety, domy, aspekty...

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Szósty dom - ari bhava

E-mail Print PDF

vranadikan śatrumścaiva matulantakaśankanam
shashthabhavannirikshayet capi sapatnimataram


matula, wujek ze strony matki; antaka - koniec i śmierć; śankanam - wątpliwości; śatrum - wrogowie; jak również caiva; vrana - zranienia, wrzód, guz; adikan; sapatnimataram - krok - matka; capi - jak również; shashthabhavannirikshayet - rozważać; od szóstego bhava.


6 dom wskazuje wujka ze strony matki, rozważania o śmierci, wrogów, wrzody, matkę. 6 bhava razem z 3, 10 i 11 jest Upachaya. Jest domem wzrostu i pracy. 6 jest też domem wynagrodzenia za pracę na zasadzie "Tanau Tanah Danda Hara" (6 i 11 (Tanau Tanah to 6 do 6). 6 jest 3 od 4, który jest domem matki, dlatego znajdujemy w znaczeniach wujków ze strony matki. 6 jest domem wrogów. Siła i słabość wroga określona jest w tym domu. Słaby albo osłabiony władca 6 wskazuje, że nieprzyjaciel jest słaby i może zostać pokonany. Jednakże pokonanie wroga następuje tylko za sprawą silnego siódmego domu.


6 jest też domem służby. Określa, czy osoba jest karmayogi, czy osoba służy, czy prowadzi interes (w jakim sensie i okolicznościach). Aby określić karmę Właściciela horoskopu należy uważnie rozpatrzyć 6 dom oraz 10 i 3 od niego (zasada Bhavatbhavam). Shani - władca robotników będzie sprowadzał nieszczęście na 6 dom. 6 to też 2 od 5 domu, który jest domem dzieci. Podtrzymuje życie dziecka w ten sposób, że karmicznie determinuje rodzaj pokarmu, który WH preferuje i także ukazuje zwyczaje związane z pożywieniem i typ tego pokarmu. 6 dom wskazuje służących, czy osoba pracuje, czy otrzymuje rezultaty od służących. Również wierność i moralność służących może być rozważana biorąc pod uwagę 6 dom.

Last Updated on Monday, 27 December 2010 22:55  


ZOBACZ TAKŻE